• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 貝爾特·摩里索特27609103267329261442388印象派藝術家貝爾特·摩里索特(Berthe Morisot)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/berthe-morisot/49a6a22d-5684-46ce-be8c-abdbccb8ad91_4hy4y1psw4x.jpg

   貝爾特·摩里索特(Berthe Morisot)

   貝爾特·摩里索特(Berthe Morisot)

   藝術家: 貝爾特·摩里索特

   生于: 1841年1月14日;法國布爾日

   卒于: 1895年3月02日;法國巴黎

   國籍: 法國

   流派: 印象派

   領域: 繪畫

   朋友: 愛德華·馬奈,卡米耶·柯羅

    

    

   Artist :Berthe Morisot

   Additional Name :Berthe Morisot

   Born : Bourges, France

   Died : Paris, France

   Nationality :French

   Art Movement :Impressionism

   Friends and Co-workers :edouard-manet,camille-corot

   18411895Berthe Morisot123M
   貝爾特·摩里索特

   貝爾特·摩里索特

   Berthe Morisot(1841-1895)
   印象派藝術家貝爾特·摩里索特(Berthe Morisot)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多印象派藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 瑪麗·卡薩特
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 約翰·馮檢基·肯西特
   • 尤金·布丹
   • 西奧多·菲利普森
   • 奧古斯特·羅丹
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾

   更多法國藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 愛德華·馬奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 讓·巴蒂斯·西美翁·夏爾丹
   • 威廉·阿道夫·布格羅
   • 讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾
   • 讓·弗朗索瓦·米勒
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 讓·安東尼·華多

   貝爾特·摩里索特作品

   天下现金网