• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 弗里茨·索爾洛27596103267332224124388印象派藝術家陶陶(Frits Thaulow)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/frits-thaulow/25eb0b28-a6b3-44a9-bd04-6da0fb82aee9_mrngjcogu5m.jpg

   陶陶(Frits Thaulow)

   陶陶(Frits Thaulow)

   藝術家: 陶陶

   生于: 1847年10月20日;挪威奧斯陸(Oslo)

   卒于: 1906年11月05日;荷蘭福倫丹

   國籍: 挪威

   流派: 印象派

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Frits Thaulow

   Additional Name :Frits Thaulow

   Born : Christiania (Oslo), Norway

   Died : Volendam, Netherlands

   Nationality :Norwegian

   Art Movement :Impressionism

   18471906Frits Thaulow123T
   弗里茨·索爾洛

   弗里茨·索爾洛

   Frits Thaulow(1847-1906)
   印象派藝術家陶陶(Frits Thaulow)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多印象派藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 瑪麗·卡薩特
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 約翰·馮檢基·肯西特
   • 尤金·布丹
   • 西奧多·菲利普森
   • 奧古斯特·羅丹
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾

   更多挪威藝術家

   • 愛德華·蒙克
   • 弗里茨·索爾洛
   • 愛德華·迪里克斯
   • 約翰·克里斯蒂安·代赫勒
   • 克努德巴德
   • 彼得·尼可萊·阿部
   • 蒂奧多·吉特爾森
   • 佩德爾·鮑克
   • 簡格羅思
   • 奧德·納德盧姆

   弗里茨·索爾洛作品

   天下现金网