• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 伊娃岡薩雷斯27589103267329224438288印象派藝術家伊娃·岡薩雷斯(Eva Gonzales)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/eva-gonzales/ab1ad601-0451-4904-9f64-fab0d764d05c_umree2w12tr.jpg

   伊娃·岡薩雷斯(Eva Gonzales)

   伊娃·岡薩雷斯(Eva Gonzales)

   藝術家: 伊娃·岡薩雷斯

   生于: 1849年4月19日;法國巴黎

   卒于: 1883年5月06日;法國巴黎

   國籍: 法國

   流派: 印象派

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Eva Gonzales

   Additional Name :Eva Gonzalès

   Born : Paris, France

   Died : Paris, France

   Nationality :French

   Art Movement :Impressionism

   18491883Eva Gonzales123G
   伊娃岡薩雷斯

   伊娃岡薩雷斯

   Eva Gonzales(1849-1883)
   印象派藝術家伊娃·岡薩雷斯(Eva Gonzales)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多印象派藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 瑪麗·卡薩特
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 約翰·馮檢基·肯西特
   • 尤金·布丹
   • 西奧多·菲利普森
   • 奧古斯特·羅丹
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾

   更多法國藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 愛德華·馬奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 讓·巴蒂斯·西美翁·夏爾丹
   • 威廉·阿道夫·布格羅
   • 讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾
   • 讓·弗朗索瓦·米勒
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 讓·安東尼·華多

   伊娃岡薩雷斯作品

   天下现金网