• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 朱利安·奧爾登·威爾2757810,673267331417669188印象派藝術家朱利安·奧爾登·威爾(Julian Alden Weir)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/julian-alden-weir/a4e7d7a0-2de0-4fb0-ad12-fb43bddb3e68_2fuojdznbra.jpg

   朱利安·奧爾登·威爾(Julian Alden Weir)

   朱利安·奧爾登·威爾(Julian Alden Weir)

   藝術家: 朱利安·奧爾登·威爾

   生于: 1852年8月30日;美國紐約西點軍校

   卒于: 1919年12月08日;美國紐約

   國籍: 美國

   流派: 印象派

   領域: 繪畫,蝕刻

   朋友: 約翰·辛格·薩金特

    

    

   Artist :Julian Alden Weir

   Additional Name :Julian Alden Weir

   Born : West Point, New York, United States

   Died : New York, United States

   Nationality :American

   Art Movement :Impressionism

   Field :painting,etching

   Friends and Co-workers :john-singer-sargent

   18521919Julian Alden Weir123A
   朱利安·奧爾登·威爾

   朱利安·奧爾登·威爾

   Julian Alden Weir(1852-1919)
   印象派藝術家朱利安·奧爾登·威爾(Julian Alden Weir)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多印象派藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 瑪麗·卡薩特
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 約翰·馮檢基·肯西特
   • 尤金·布丹
   • 西奧多·菲利普森
   • 奧古斯特·羅丹
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾

   更多美國藝術家

   • 瑪麗·卡薩特
   • 約翰·辛格·薩金特
   • 杰克遜·波洛克
   • 安迪·沃霍爾
   • 喬治亞·歐姬芙
   • 愛德華·霍普
   • 格特魯德·卡斯比爾
   • 阿爾弗雷德·施蒂格利茨
   • 弗蘭克·約根
   • 克拉倫斯·懷特
   • 喬治·亨利·塞利
   • 阿爾文·蘭登·科伯爾尼

   朱利安·奧爾登·威爾作品

   天下现金网