• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 露易絲·阿伯馬2756014,10,106,673267329215189388印象派藝術家路易絲ABB &;# 233;馬(Louise Abb&#233;ma)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/louise-abbema/louise-abb-ma-1914-2_wsidvcgeqw0.jpg

   路易絲ABB &;# 233;馬(Louise Abb&#233;ma)

   路易絲ABB &;# 233;馬(Louise Abb&#233;ma)

   藝術家: 路易絲ABB &;# 233;馬

   生于: 1853年10月30日;étampes,法國

   卒于: 1927年7月10日;法國巴黎

   國籍: 法國

   流派: 印象派

   領域: 雕塑,繪畫,設計,蝕刻

   受影響: 愛德華·馬奈

    

    

   Artist :Louise Abbéma

   Additional Name :

   Born : étampes, France

   Died : Paris, France

   Nationality :French

   Art Movement :Impressionism

   Field :sculpture,painting,design,etching

   Influenced by :edouard-manet

   18531927Louise Abbéma123A
   露易絲·阿伯馬

   露易絲·阿伯馬

   Louise Abbéma(1853-1927)
   印象派藝術家路易絲ABB &;# 233;馬(Louise Abb&#233;ma)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多印象派藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 瑪麗·卡薩特
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 約翰·馮檢基·肯西特
   • 尤金·布丹
   • 西奧多·菲利普森
   • 奧古斯特·羅丹
   • 詹姆斯·坎貝爾·諾布爾

   更多法國藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 愛德華·馬奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 讓·巴蒂斯·西美翁·夏爾丹
   • 威廉·阿道夫·布格羅
   • 讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾
   • 讓·弗朗索瓦·米勒
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 讓·安東尼·華多

   露易絲·阿伯馬作品

   天下现金网