• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 揚·凡·艾克27339103267066163588北歐文藝復興藝術家揚·凡·艾克(Jan van Eyck)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/jan-van-eyck/jan-van-eyck_pozuztiooie.jpg

   揚·凡·艾克(Jan van Eyck)

   揚·凡·艾克(Jan van Eyck)

   藝術家: 揚·凡·艾克

   生于: c.1395;荷蘭馬澤克

   卒于: 1441;荷蘭布魯日

   流派: 北歐文藝復興

   領域: 繪畫

   受影響: Gothic Art,羅伯特·康平(佛萊蒙大師)

   影響: 安東內洛·德·梅西納,Rogier van der Weyden,佩特魯斯·克里斯圖斯,漢斯·梅姆林

    

    

   Artist :Jan van Eyck

   Additional Name :Johannes de Eyck

   Born : Maaseik, Netherlands

   Died : Bruges, Netherlands

   Nationality :Flemish

   Art Movement :Northern Renaissance

   Influenced by :artists-by-art-movement/gothic-art,robert-campin

   Influenced on :antonello-da-messina,rogier-van-der-weyden,petrus-christus,hans-memling

   c.13951441Jan van Eyck150V
   揚·凡·艾克

   揚·凡·艾克

   Jan van Eyck(c.1395-1441)
   北歐文藝復興藝術家揚·凡·艾克(Jan van Eyck)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多北歐文藝復興藝術家

   • 阿爾布雷希特·丟勒
   • 彼得·勃魯蓋爾
   • 揚·凡·艾克
   • 維爾哈希特
   • 讓·富蓋
   • 漢斯·梅姆林
   • 胡果·凡·德·格斯
   • 羅伯特.康賓
   • 馬丁·松高爾
   • 希羅尼穆斯·波希
   • 羅吉爾·凡·德爾·維登
   • 杰勒德·大衛

   更多藝術家

   • 彼得·勃魯蓋爾
   • 揚·凡·艾克
   • 西奧多·菲利普森
   • 佩德·塞韋林·克羅耳
   • 埃米爾·克勞斯
   • 維爾姆·哈默肖伊
   • 瓦西爾·克里切維斯基
   • 梅爾基奧爾·布魯德拉姆
   • 弗朗西斯科·波蒂西尼
   • 奧托·凡·維恩
   • 維爾哈希特
   • 阿達姆·凡·諾爾特

   揚·凡·艾克作品

   天下现金网