• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 賈科莫·奎朗2714710,1133267334736317988新古典主義藝術家倫吉(Giacomo Quarenghi)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/giacomo-quarenghi/35673772-ecf2-44cb-b714-05e75205b6e9_ilhxlaq0jm2.jpg

   倫吉(Giacomo Quarenghi)

   倫吉(Giacomo Quarenghi)

   藝術家: 倫吉

   生于: 1744年9月20日;意大利貝加莫

   卒于: 1817年3月02日;俄羅斯聯邦圣彼得堡

   國籍: 意大利,俄羅斯聯邦

   流派: 新古典主義

   領域: 繪畫,建筑學

    

    

   Artist :Giacomo Quarenghi

   Additional Name :Giacomo Antonio Domenico Quarenghi

   Born : Bergamo, Italy

   Died : Saint Petersburg, Russian Federation

   Nationality :Italian,Russian

   Art Movement :Neoclassicism

   Field :painting,architecture

   17441817Giacomo Quarenghi118Q
   賈科莫·奎朗

   賈科莫·奎朗

   Giacomo Quarenghi(1744-1817)
   新古典主義藝術家倫吉(Giacomo Quarenghi)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多新古典主義藝術家

   • 威廉·阿道夫·布格羅
   • 讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾
   • 鮑里斯·沙茨
   • 安東·拉斐爾·門斯
   • 賈科莫·奎朗
   • 雅克·路易·大衛
   • 克里斯蒂安·奧古斯特·洛倫茲
   • 威廉·漢密爾頓
   • 馬科斯·薩帕塔
   • 費奧多爾·阿列克謝耶夫
   • 克洛德·約瑟夫·韋爾內
   • 亞伯拉罕范斯特里

   更多意大利藝術家

   • 提香·韋切利奧
   • 米開朗基羅
   • 魯本斯·桑托羅
   • 喬托·迪·邦多內
   • 拉斐爾
   • 山德羅·波提切利
   • 卡拉瓦喬
   • 喬瓦尼·波爾蒂尼
   • 喬瓦尼·法托里
   • 尼科洛卡尼奇
   • 朱塞佩·德·尼蒂斯
   • 費德里科·薩多梅內加
   天下现金网