• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 路易杰羅德特德·特里奧松27061103267329220371288浪漫主義藝術家吉羅代(Anne-Louis Girodet)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/anne-louis-girodet/eafef748-b365-4d80-8f55-04437e9e299f_caskpdrxxk5.jpg

   吉羅代(Anne-Louis Girodet)

   吉羅代(Anne-Louis Girodet)

   藝術家: 吉羅代

   生于: 1767年1月05日;法國蒙塔日

   卒于: 1824年12月09日;法國巴黎

   國籍: 法國

   流派: 浪漫主義

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Anne-Louis Girodet

   Additional Name :Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson

   Born : Montargis, France

   Died : Paris, France

   Nationality :French

   Art Movement :Romanticism

   17671824Anne-Louis Girodet120G
   路易杰羅德特德·特里奧松

   路易杰羅德特德·特里奧松

   Anne-Louis Girodet(1767-1824)
   浪漫主義藝術家吉羅代(Anne-Louis Girodet)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多浪漫主義藝術家

   • 弗朗西斯科·戈雅
   • 約瑟夫·馬洛德·威廉·透納
   • 威廉羅素弗林特
   • 勞倫斯·阿爾瑪·塔德瑪
   • 戴維·阿倫
   • 亨利·雷本
   • 威廉·布萊克
   • 約翰·霍普納
   • 路易杰羅德特德·特里奧松
   • 約翰·格洛弗
   • 喬治·斯塔布斯
   • 約翰·克羅姆

   更多法國藝術家

   • 克勞德·莫奈
   • 愛德華·馬奈
   • 皮耶爾·奧古斯特·雷諾阿
   • 埃德加·德加
   • 卡米耶·畢沙羅
   • 亨利·馬蒂斯
   • 讓·巴蒂斯·西美翁·夏爾丹
   • 威廉·阿道夫·布格羅
   • 讓·奧古斯特·多米尼克·安格爾
   • 讓·弗朗索瓦·米勒
   • 阿爾弗萊德·西斯萊
   • 讓·安東尼·華多

   路易杰羅德特德·特里奧松作品

   天下现金网