• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 弗朗切斯科·海茲27025103267334722385988浪漫主義藝術家弗朗切斯科·海茲(Francesco Hayez)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/francesco-hayez/francesco-hayez_24z41tthuv1.jpg

   弗朗切斯科·海茲(Francesco Hayez)

   弗朗切斯科·海茲(Francesco Hayez)

   藝術家: 弗朗切斯科·海茲

   生于: 1791年2月10日;意大利威尼斯

   卒于: 1882年12月21日;意大利米蘭

   國籍: 意大利

   流派: 浪漫主義

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Francesco Hayez

   Additional Name :Francesco Hayez

   Born : Venice, Italy

   Died : Milan, Italy

   Nationality :Italian

   Art Movement :Romanticism

   17911882Francesco Hayez120H
   弗朗切斯科·海茲

   弗朗切斯科·海茲

   Francesco Hayez(1791-1882)
   浪漫主義藝術家弗朗切斯科·海茲(Francesco Hayez)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多浪漫主義藝術家

   • 弗朗西斯科·戈雅
   • 約瑟夫·馬洛德·威廉·透納
   • 威廉羅素弗林特
   • 勞倫斯·阿爾瑪·塔德瑪
   • 戴維·阿倫
   • 亨利·雷本
   • 威廉·布萊克
   • 約翰·霍普納
   • 路易杰羅德特德·特里奧松
   • 約翰·格洛弗
   • 喬治·斯塔布斯
   • 約翰·克羅姆

   更多意大利藝術家

   • 提香·韋切利奧
   • 米開朗基羅
   • 魯本斯·桑托羅
   • 喬托·迪·邦多內
   • 拉斐爾
   • 山德羅·波提切利
   • 卡拉瓦喬
   • 喬瓦尼·波爾蒂尼
   • 喬瓦尼·法托里
   • 尼科洛卡尼奇
   • 朱塞佩·德·尼蒂斯
   • 費德里科·薩多梅內加

   弗朗切斯科·海茲作品

   天下现金网