• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 梅杰爾·艾薩克·德哈恩26674103267330018179088后印象派藝術家梅杰德哈恩(Meijer de Haan)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/meijer-de-haan/84185770-12db-4fb5-b45e-f4f72b45d3aa_mnvrpbh1ulc.jpg

   梅杰德哈恩(Meijer de Haan)

   梅杰德哈恩(Meijer de Haan)

   藝術家: 梅杰德哈恩

   生于: 1852年4月14日;荷蘭阿姆斯特丹

   卒于: 1895年10月24日;荷蘭阿姆斯特丹

   國籍: 荷蘭

   流派: 后印象派

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Meijer de Haan

   Additional Name :Meijer Isaac de Haan

   Born : Amsterdam, Netherlands

   Died : Amsterdam, Netherlands

   Nationality :Dutch

   Art Movement :Post-Impressionism

   18521895Meijer de Haan124D
   梅杰爾·艾薩克·德哈恩

   梅杰爾·艾薩克·德哈恩

   Meijer de Haan(1852-1895)
   后印象派藝術家梅杰德哈恩(Meijer de Haan)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多后印象派藝術家

   • 文森特·梵高
   • 喬治·修拉
   • 保羅·塞尚
   • 亨利·瑪麗·雷蒙·德·圖盧茲·勞特累克
   • 羅曼·塞爾斯基
   • 喬凡尼·塞岡提尼
   • 亨利馬丁
   • 艾伯特杜布瓦皮雷
   • 圣地亞哥·盧西尼奧爾
   • 梅杰爾·艾薩克·德哈恩
   • 約瑟夫立普羅奈
   • 蒂瓦達?科斯塔?瓊特瓦利

   更多荷蘭藝術家

   • 文森特·梵高
   • 倫勃朗
   • 約翰內斯·維米爾
   • 皮特·蒙德里安
   • 弗朗斯·哈爾斯
   • 科內利斯·維里登伯格
   • 林堡兄弟
   • 邁爾頓·范·希姆斯柯克
   • 喬吉姆·維特維爾
   • 希羅尼穆斯·波希
   • 迪里克·布茨
   • 亨德里克·弗魯姆
   天下现金网