• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 里克沃特斯2662910,143267328311886088后印象派藝術家里克沃特斯(Rik Wouters)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/rik-wouters/ec3c92a7-b255-44e5-8a0c-4e43956f2da0_myscwheamod.jpg

   里克沃特斯(Rik Wouters)

   里克沃特斯(Rik Wouters)

   藝術家: 里克沃特斯

   生于: 1882年8月21日;比利時梅赫倫

   卒于: 1916年7月11日;荷蘭阿姆斯特丹

   國籍: 比利時

   流派: 后印象派

   領域: 繪畫,雕塑

    

    

   Artist :Rik Wouters

   Additional Name :Hendrik Emil (Rik) Wouters

   Born : Mechelen, Belgium

   Died : Amsterdam, Netherlands

   Nationality :Belgian

   Art Movement :Post-Impressionism

   Field :painting,sculpture

   18821916Rik Wouters124W
   里克沃特斯

   里克沃特斯

   Rik Wouters(1882-1916)
   后印象派藝術家里克沃特斯(Rik Wouters)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多后印象派藝術家

   • 文森特·梵高
   • 喬治·修拉
   • 保羅·塞尚
   • 亨利·瑪麗·雷蒙·德·圖盧茲·勞特累克
   • 羅曼·塞爾斯基
   • 喬凡尼·塞岡提尼
   • 亨利馬丁
   • 艾伯特杜布瓦皮雷
   • 圣地亞哥·盧西尼奧爾
   • 梅杰爾·艾薩克·德哈恩
   • 約瑟夫立普羅奈
   • 蒂瓦達?科斯塔?瓊特瓦利

   更多比利時藝術家

   • 彼得·保羅·魯本斯
   • 弗明·巴斯
   • 彼得凡漢賽爾
   • 古斯塔夫·瓦普爾斯
   • 阿爾弗雷德·史蒂文斯
   • 查爾斯·赫爾曼
   • 費利西安·普斯
   • 詹姆斯·恩索爾
   • 費爾南德·赫諾普夫
   • 萊昂·施皮利亞特
   • 西奧·凡·萊西爾伯格
   • 喬治·萊門

   里克沃特斯作品

   天下现金网