• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 貝塔蘭波爾26627103267334012831388后印象派藝術家貝塔蘭波爾(Bertalan Por)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/bertalan-por/bb82a2d7-0638-4d94-995b-812e42689b25_s1nhful034z.jpg

   貝塔蘭波爾(Bertalan Por)

   貝塔蘭波爾(Bertalan Por)

   藝術家: 貝塔蘭波爾

   生于: 1880;匈牙利布達佩斯

   卒于: 1964;匈牙利布達佩斯

   國籍: 匈牙利

   流派: 后印象派

   領域: 繪畫

    

    

   Artist :Bertalan Por

   Additional Name :Bertalan Pór

   Born : Budapest, Hungary

   Died : Budapest, Hungary

   Nationality :Hungarian

   Art Movement :Post-Impressionism

   18801964Bertalan Por124P
   貝塔蘭波爾

   貝塔蘭波爾

   Bertalan Por(1880-1964)
   后印象派藝術家貝塔蘭波爾(Bertalan Por)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多后印象派藝術家

   • 文森特·梵高
   • 喬治·修拉
   • 保羅·塞尚
   • 亨利·瑪麗·雷蒙·德·圖盧茲·勞特累克
   • 羅曼·塞爾斯基
   • 喬凡尼·塞岡提尼
   • 亨利馬丁
   • 艾伯特杜布瓦皮雷
   • 圣地亞哥·盧西尼奧爾
   • 梅杰爾·艾薩克·德哈恩
   • 約瑟夫立普羅奈
   • 蒂瓦達?科斯塔?瓊特瓦利

   更多匈牙利藝術家

   • 拉斯洛·梅德雅恩斯基
   • 詹姆斯·威爾遜·卡邁克爾
   • 貝塔蘭西塞利
   • 米哈伊·馮·穆卡西斯
   • 詹諾斯托尼耶
   • 拉霍斯古拉西
   • 約瑟夫立普羅奈
   • 蒂瓦達?科斯塔?瓊特瓦利
   • 伊斯特凡納吉
   • 貝塔蘭波爾
   • 伊斯萬·伊洛斯瓦瓦爾加
   • 阿姆麗塔·謝爾吉爾
   天下现金网