• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 埃米爾·諾爾迪2651910,113267328826577988表現主義藝術家埃米爾·諾爾迪(Emil Nolde)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/emil-nolde/emil-nolde_i4il0wc5bfn.jpg

   埃米爾·諾爾迪(Emil Nolde)

   埃米爾·諾爾迪(Emil Nolde)

   藝術家: 埃米爾·諾爾迪

   生于: 1867年8月07日;丹麥諾爾德

   卒于: 1956年4月13日;德國紐克爾遜

   國籍: 德國

   流派: 表現主義

   領域: 繪畫,版畫

    

    

   Artist :Emil Nolde

   Additional Name :Emil Nolde

   Born : Nolde, Denmark

   Died : Neukirchen, Germany

   Nationality :German

   Art Movement :Expressionism

   Field :painting,printmaking

   18671956Emil Nolde126N
   埃米爾·諾爾迪

   埃米爾·諾爾迪

   Emil Nolde(1867-1956)
   表現主義藝術家埃米爾·諾爾迪(Emil Nolde)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多表現主義藝術家

   • 埃貢·席勒
   • 瓦西里·康定斯基
   • 尼古拉·馬丁諾斯基
   • 米哈伊羅博伊丘克
   • 阿爾賓·艾格·利恩茨
   • 約翰·馬林
   • 凱綏·珂勒惠支
   • 埃米爾·諾爾迪
   • 喬治·魯奧
   • 克里斯蒂安·羅夫斯
   • 萊昂內爾·法寧格
   • 瑪麗安馮韋勒金

   更多德國藝術家

   • 阿爾布雷希特·丟勒
   • 阿道夫·門采爾
   • 奧托·迪克斯
   • 洛維斯·科林斯
   • 漢斯·安·恩德
   • 馬克思·斯利夫格特
   • 賓根希爾德加德
   • 克拉里西亞
   • 漢斯·馮·阿亨
   • 馬丁·松高爾
   • 康拉德·維茨
   • 伯爾尼哈德·斯特格爾

   埃米爾·諾爾迪作品

   天下现金网