• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 雅各布布瓦范海斯凱克2650110,713267330010888388表現主義藝術家jacoba面包車Heemskerck(Jacoba van Heemskerck)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/jacoba-van-heemskerck/86761b4f-a746-4725-896b-02a40c4e5c06_wnctksi1gk5.jpg

   jacoba面包車Heemskerck(Jacoba van Heemskerck)

   jacoba面包車Heemskerck(Jacoba van Heemskerck)

   藝術家: jacoba面包車Heemskerck

   生于: 1876年1月04日;海牙,荷蘭

   卒于: 1923年8月03日;荷蘭棟堡

   國籍: 荷蘭

   流派: 表現主義

   領域: 繪畫,圖像

    

    

   Artist :Jacoba van Heemskerck

   Additional Name :Jacoba van Heemskerck

   Born : Den Haag, Netherlands

   Died : Domburg, Netherlands

   Nationality :Dutch

   Art Movement :Expressionism

   Field :painting,graphics

   18761923Jacoba van Heemskerck126V
   雅各布布瓦范海斯凱克

   雅各布布瓦范海斯凱克

   Jacoba van Heemskerck(1876-1923)
   表現主義藝術家jacoba面包車Heemskerck(Jacoba van Heemskerck)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多表現主義藝術家

   • 埃貢·席勒
   • 瓦西里·康定斯基
   • 尼古拉·馬丁諾斯基
   • 米哈伊羅博伊丘克
   • 阿爾賓·艾格·利恩茨
   • 約翰·馬林
   • 凱綏·珂勒惠支
   • 埃米爾·諾爾迪
   • 喬治·魯奧
   • 克里斯蒂安·羅夫斯
   • 萊昂內爾·法寧格
   • 瑪麗安馮韋勒金

   更多荷蘭藝術家

   • 文森特·梵高
   • 倫勃朗
   • 約翰內斯·維米爾
   • 皮特·蒙德里安
   • 弗朗斯·哈爾斯
   • 科內利斯·維里登伯格
   • 林堡兄弟
   • 邁爾頓·范·希姆斯柯克
   • 喬吉姆·維特維爾
   • 希羅尼穆斯·波希
   • 迪里克·布茨
   • 亨德里克·弗魯姆

   雅各布布瓦范海斯凱克作品

   天下现金网