• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 弗朗茨·馬克2650010,113267328832911188表現主義藝術家弗朗茨·馬克(Franz Marc)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/franz-marc/67381125-60af-49ad-8a12-075880ac8a3d_wxukqecfxg2.jpg

   弗朗茨·馬克(Franz Marc)

   弗朗茨·馬克(Franz Marc)

   藝術家: 弗朗茨·馬克

   生于: 1880年2月08日;德國慕尼黑

   卒于: 1916年3月04日;法國

   國籍: 德國

   流派: 表現主義

   領域: 繪畫,版畫

   受影響: 埃爾·格列柯

   影響: 保羅·克利

   朋友: 愛德華·蒙克,August Macke,威斯利·康定斯基

   機構: 慕尼黑(慕尼黑美術學院學院,慕尼黑,德國)

    

    

   Artist :Franz Marc

   Additional Name :Franz Marc

   Born : Munich, Germany

   Died : Braquis, France

   Nationality :German

   Art Movement :Expressionism

   Field :painting,printmaking

   Influenced by :el-greco

   Influenced on :paul-klee

   Friends and Co-workers :edvard-munch,august-macke,wassily-kandinsky

   Art institution :Akademie der Bildenden Künste München (Munich Academy), Munich, Germany

   18801916Franz Marc126M
   弗朗茨·馬克

   弗朗茨·馬克

   Franz Marc(1880-1916)
   表現主義藝術家弗朗茨·馬克(Franz Marc)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多表現主義藝術家

   • 埃貢·席勒
   • 瓦西里·康定斯基
   • 尼古拉·馬丁諾斯基
   • 米哈伊羅博伊丘克
   • 阿爾賓·艾格·利恩茨
   • 約翰·馬林
   • 凱綏·珂勒惠支
   • 埃米爾·諾爾迪
   • 喬治·魯奧
   • 克里斯蒂安·羅夫斯
   • 萊昂內爾·法寧格
   • 瑪麗安馮韋勒金

   更多德國藝術家

   • 阿爾布雷希特·丟勒
   • 阿道夫·門采爾
   • 奧托·迪克斯
   • 洛維斯·科林斯
   • 漢斯·安·恩德
   • 馬克思·斯利夫格特
   • 賓根希爾德加德
   • 克拉里西亞
   • 漢斯·馮·阿亨
   • 馬丁·松高爾
   • 康拉德·維茨
   • 伯爾尼哈德·斯特格爾

   弗朗茨·馬克作品

   天下现金网