• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 馬克斯·佩希斯泰因2648810,113267328822688188表現主義藝術家希斯坦(Max Pechstein)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/max-pechstein/max-pechstein(1)_225qgyfx22s.jpg

   希斯坦(Max Pechstein)

   希斯坦(Max Pechstein)

   藝術家: 希斯坦

   生于: 1881年12月31日;德國茨維考

   卒于: 1955年6月29日;德國西柏林

   國籍: 德國

   流派: 表現主義

   領域: 繪畫,版畫

   受影響: 文森特·梵高,亨利·馬蒂斯,Les Fauves

    

    

   Artist :Max Pechstein

   Additional Name :Hermann Max Pechstein

   Born : Zwickau, Germany

   Died : West Berlin, Germany

   Nationality :German

   Art Movement :Expressionism

   Field :painting,printmaking

   Influenced by :vincent-van-gogh,henri-matisse,artists-by-painting-school/les-fauves

   18811955Max Pechstein126P
   馬克斯·佩希斯泰因

   馬克斯·佩希斯泰因

   Max Pechstein(1881-1955)
   表現主義藝術家希斯坦(Max Pechstein)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多表現主義藝術家

   • 埃貢·席勒
   • 瓦西里·康定斯基
   • 尼古拉·馬丁諾斯基
   • 米哈伊羅博伊丘克
   • 阿爾賓·艾格·利恩茨
   • 約翰·馬林
   • 凱綏·珂勒惠支
   • 埃米爾·諾爾迪
   • 喬治·魯奧
   • 克里斯蒂安·羅夫斯
   • 萊昂內爾·法寧格
   • 瑪麗安馮韋勒金

   更多德國藝術家

   • 阿爾布雷希特·丟勒
   • 阿道夫·門采爾
   • 奧托·迪克斯
   • 洛維斯·科林斯
   • 漢斯·安·恩德
   • 馬克思·斯利夫格特
   • 賓根希爾德加德
   • 克拉里西亞
   • 漢斯·馮·阿亨
   • 馬丁·松高爾
   • 康拉德·維茨
   • 伯爾尼哈德·斯特格爾

   馬克斯·佩希斯泰因作品

   天下现金网