• <tt id="oefxz"></tt>

  1. 艾彌兒·斐拉2648610,71,143267330327781588立體主義,表現主義藝術家艾彌兒·斐拉(Emil Filla)專題網站http://img05.img.mei-shu.net/Uploads/sjmh/emil-filla/sta-en-soubor_muu2cbmipy4.jpg

   艾彌兒·斐拉(Emil Filla)

   艾彌兒·斐拉(Emil Filla)

   藝術家: 艾彌兒·斐拉

   生于: 1882年4月04日;Chropyne,捷克共和國

   卒于: 1953年10月07日;捷克共和國布拉格

   國籍: 捷克

   流派: 立體主義,表現主義

   領域: 繪畫,圖像,雕塑

    

    

   Artist :Emil Filla

   Additional Name :Emil Franti?ek Josef Filla

   Born : Chropyne, Czech Republic

   Died : Prague, Czech Republic

   Nationality :Czech

   Art Movement :Cubism,Expressionism

   Field :painting,graphics,sculpture

   18821953Emil Filla127,126F
   艾彌兒·斐拉

   艾彌兒·斐拉

   Emil Filla(1882-1953)
   立體主義,表現主義藝術家艾彌兒·斐拉(Emil Filla)專題網站

   藝術分類

   全部
   首字母
   藝術領域
   藝術流派
   藝術國籍

   更多立體主義藝術家

   • 巴勃羅·畢加索
   • 喬治·布拉克
   • 愛麗絲貝利
   • 艾彌兒·斐拉
   • 布魯諾卡西納里
   • 胡里奧·岡薩雷斯
   • 劉易斯·馬庫錫
   • 雷歐普·敘爾瓦奇
   • 費爾南德·萊熱
   • 帕特里克·亨利·布魯斯
   • 阿爾伯特·格瑞茲

   更多表現主義藝術家

   • 埃貢·席勒
   • 瓦西里·康定斯基
   • 尼古拉·馬丁諾斯基
   • 米哈伊羅博伊丘克
   • 阿爾賓·艾格·利恩茨
   • 約翰·馬林
   • 凱綏·珂勒惠支
   • 埃米爾·諾爾迪
   • 喬治·魯奧
   • 克里斯蒂安·羅夫斯
   • 萊昂內爾·法寧格
   • 瑪麗安馮韋勒金

   更多捷克藝術家

   • 雅羅斯拉夫克魯克
   • 阿爾豐斯·慕夏
   • 艾彌兒·斐拉
   • 弗朗齊歇克·庫普卡
   • 約瑟夫·司馬
   • 東元
   • 彼得·赫爾
   天下现金网